AKUT SERVİKAL DİSK HERNİSİ OLGU ÖRNEĞİ
32 yaşında, profesyonel güreş sporcusu hasta darbeye bağlı boyunda ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu.
Kas Testi: Sağ ve sol kol (üst ekstremite) kas testinde iki tarafta da bizim muayenemizde herhangi bir kuvvet kaybı tespit edilmedi.
İnspeksiyon: Baş, boyun, omuz ve genel kas-iskelet yapısı incelendiğinde sağ kulak omuz mesafesinde sol tarafa göre kısalık saptandı.

 
 
Palpasyon: Sağ trapez kası spazmı tespit edildi. (Resim 1’de sağ kulak omuz mesafesinde kısalma, Resim 2’de spazm gözle görülmektedir)

Resim 1
 

Resim 2
Kuvvetli kas yapısı nedeniyle klinik muayenede kuvvet kaybını tespit etmek mümkün değildi.
 
Ancak detaylı hikaye alınınca;  
Hastanın özellikle ip tırmanırken sağ kolunda kuvvet kaybı tarif etmesi nedeniyle
Servikal MR istendi.
→        Servikal MR incelemesi sonucu hastada C5-6 seviyesinde Akut Ekstrüde Disk Hernisi saptandı.
 

Resim 3
 

SONUÇ: (BU HASTAMIZDAN ÖĞRENDİKLERİMİZ, DENEYİMLERİMİZ)
→        Hastalık yoktur, hasta vardır.
→        Hastaların muayenesi kişiye özgüdür.
→        Kişisel farklılıklara bağlı olarak hastaların sorunlarını gözden kaçırmamak ve tanıyı net olarak koyabilmek İÇİN, detaylı hasta öyküsünün alınması, iyi bir muayene, ve UYGUN TESTLER ile bu klinik tanının uyuşması gereklidir.