Beyin Tümörü Cerrahisi

  Beyin Tümörü Nedir ?

    Tümör, vücudumuzda olmaması gereken bir yerde oluşan bir doku ya da herhangi bir dokunun olması gereken yerde kontrolsüz büyümesi anlamına gelir. Bu tanıma göre vücudumuzda çok da fazla önemsemediğimiz yağ bezeleri ve et benleri de tümör kavramına girebilir. Ancak her tümör öldürücü olmasa da beyin tümörlerinde beyin dokusunun istisnai bir durumu vardır. İyi huylu tümörler de beyin kafatası içinde kapalı bir odada yer aldığından öldürücü olabilir. Bu nedenle beyin tümörlerinin tümü öldürücü olmasa da mutlaka kontrol altında tutulmalı ve doğru müdahale edilmedir.

 Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir ?


    Beyin tümörü belirtileri beyin tümörünün teşhisinde çok önemli role sahiptirler. İyi ya da kötü huylu beyin tümörleri belli bir büyüklüğe ulaştıkları zaman kafa içinde basınç artışına neden olur. Buna bağlı olarak da beyni bir tarafa doğru itebilir ya da beynin dokusu ya da sinirlerini işgal edip fonksiyonlarını bozabilirler. Beyin tümörü belirtileri nasıl anlaşılır sorusu pek çok kişinin merak ettiği bir konu. Beyin tümörü belirtileri kafa içi basıncının artması ile seyreder.  Kafa basıncının artması da bazı belirtiler ile anlaşılabilir. Eğer baş ağrısı, Apati (hareket ve mimiklerde yavaşlama) bulantı, kusma, epilepsi nöbetleri, tümörün beyinde yerleştiği yere göre vücudunuzun bazı bölgelerinde güçsüzlük, kişilik bozuklukları ve bazı yeteneklerinizde (hesap yapma, yazı yazma gibi) bozulma beyin tümörünün belirtileri sayılır. Beyin tümörünün belirtilerinden biri de hormonal bozukluklar ve buna bağlı klinik semptomlardır. Örneğin erken puberte (ergenlik), el ve ayaklarda büyüme, menstrual siklus bozuklukları, hipertiroidi, kortizol yetmezliği veya fazlalığı gibi değişimlere dikkat etmek gerekir. Beyin tümörü belirtilerinden birini bile fark ettiğinizde mutlaka uzman bir doktora görünmelisiniz.


Beyin Tümörü Neden ve Nasıl Oluşur ?


    Beyin tümörlerinin nasıl oluştuğu ile ilgili iki önemli cevap verilebilir. İlki beynin kendi hücrelerinden gelişmesi diğeri ise başka bir bölgeden tümörün beyne sıçramasıdır. Eğer beyin tümörü kendi hücrelerinden gelişiyorsa benign (selim,iyi huylu) ve malign (habis, kötü huylu) olarak ikiye ayrılır. Beyin tümörünün toplumda görülme sıklığı 100 bin kişide 3-5 arasındadır. Sarı ırkta ve kadınlara oranla erkeklerde görüme oranı daha çoktur. Kadınlarda ise iyi huylu olan menenjiom daha çok görülür. Beyin tümörü hemen hemen her yaş aralığında görülür. Aynı zamanda beyin tümörleri yaşa göre farklılık gösterir. Örneğin; kötü huylu beyin tümörü daha çok çocuklarda ve 60 yaş üzerinde görülür. İyi huylu beyin tümörü ise geri kalan yaş aralıklarında daha sık karşılaşılır.

   Beyin tümörünün nedenleri tam olarak bilinmese de aile öyküsünde beyaz ırk, erkek cinsiyet ve radyasyona maruz kalmak önemli risk faktörleri sayılıyor. Ayrıca cep telefonu kullanımının da  henüz kanıtlanmasa da beyin tümörü riskini etkilediği düşünülüyor.
2016 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Beyin Tümörleri Sınıflaması

-Diffuz astrositom ve Oligodenroglial Tümörler ve alt tipleri

-Diğer astrositik tümörler

-Ependimal Tümörler ve alt tipleri

-Diğer gliomlar

-Koroid plexus tümörleri

-Nöronal ve mixed nöronal glial tümörleri

-Pineal bölge tümörleri-Emriyonal Tümörler

-Kraniyal ve paraspinal sinir tümörleri

 
 Beyin Tümörü Tedavisi Nasıldır ?


  Beyin tümörü tedavisinden en önemli kısımlardan biri tedavinin kişiye özel olmasıdır. Beyin tümörü tedavisinin amacı hastanın yaşam kalitesini bozmadan tümörle savaşmak ve yaşam ömrünü olabildiğince uzatmaktır. Beyin tümörü ameliyatında en önemli faktörler tümörün tip, yerleşim yeri, hastanın yaşı, genel durumu ve hastada operasyon kararını etkileyebilecek ek problemlerin olup olmamasıdır. Bu nedenle kişiye özel bir tedavi uygulanır ve başarı riski artar.
 
    Erişkinlerde ve çocukluk çağı beyin ve sinir kitlelerinde (tümör) açık mikrocerrahi, endoskopik yöntemler, gammaknife ve cyberknife gibi açık veya kapalı cerrahi girişim uygulanmaktadır. Hipofiz adenomu (kitle) ; kafa kaidesi tümörleri ve yine uygun yerleşimli tümörlerde (burundan) transnazal transsfenoidal endoskopik yöntemler cerrahi rezeksiyon yapılabilir. Klinik tanı hastanın şikayetleriyle birlikte radyolojik görüntüleme yöntemleri (MR-Manyetik Rozenans CT-Bilgisayarlı Tomografi vs.) kullanılarak hastalık tanısı konulur. Yine tömür beyin ve omurilikteki yeri ve türüne göre ameliyat yöntemi seçilir. Ameliyat esnasında bazı yardımcı teknikler kullanılabilir. Bu teknikler ; mikroskop eşliğinde navigasyon sistemleri ve nöromonitörizasyon vb. şeklindedir. Operasyon sonrası bazı hastalar için kısa bir süre yoğunbakımda takip gerekebilir. Bazı tümörlerde operasyon sonrası  kemoterapi (ilaç tedavisi) ve/veya radyoterapi (ışın tedavisi) gerekli olabilir. Yine işlem öncesi hastaların var olan nörolojik defisitleri veya işlem sonrası oluşabilecek defisitler için fizik tedavi görmesi gerekebilir. Omurilik tümörlerinde kitlenin yerine göre bazı hastalara omurga kemiğine işlem yapılması durumunda stabiliteyi sağlamak için enstrümantasyon yöntemleri (vida vs.) ,laminoplasti vb. işlemler uygulanabilir.

Seçilmiş hastalarda ek tedavi yöntemleri (gammaknife gibi ) ile tamamlayıcı işlem yapılabilir.  Gamma Knife radyocerrahisi  stereotaktik olarak beyin içindeki hastalıklı alanın bilgisayarlarla belirlenmesi gamma ışınları ile ışınlanmasıdır. Bu gamma ışınları düşük dozlarda çok merkezden çıkarak tümör veya kitle üzerine tek bir noktada yüksek miktarda enerji toplanması prensibiyle olur. Her bir çıkan gücü düşük ışınlar normal beyne zarar vermemekle birlikte odaklanan ışınlar kitlenin tedavisinde anlamlı bir tedavi yapmaktadır. Gammaknife cerrahi yöntemiyle  hastalara ameliyat gerekmeden hastanede ve yoğunbakımda yatış yapmadan tedavi olanağı sunar. Genellikle ertesi gün hastalara işine başlayabilir.
 
 
Cerrahisini yaptığımız bazı iyi huylu(selim) ve kötü huylu(habis) tümörler

  • Menengiom
  • Hipofiz adenomu
  • Pontobaziller köşe tümörü (akustik schwannom vb)
  • Kraniyofaringeom
  • Kordoma
  • Glial tümörler
  • Kolloid kist
  • Epidermoid tümörler
  • Hemanjiyoblastom
  • Metastatik tümörler vb.